Můj příspěvek na přednášce 75. narozeniny LSD ve Fabrice v Praze Holešovicích ze dne 19.4.2018  pořádané Českou psychedelickou společností:

 

Výsledky našeho výzkumu psychedelických stavů

-druh látky má vedlejší význam. Jelikož je podstatou trans, tedy autohypnóza, určující je sugesce, tedy set a setting. Proto některým stačí hol.dých., menšina nepotřebuje vůbec nic. Běžně všem stačí mikrodávky.

-trip je potřeba provést odborně jako rituál na rozšíření vědomí do sféry intuice. Není to druh zábavy, ale namáhavá a dlouhá výzkumná práce Sebepoznávání.

-s intuicí, jakožto režisérem tripu, lze během tripu komunikovat, aby nám vysvětlila co potřebujeme znát. Lze se naučit metodu tzv.channelingu a komunikovat s ní kdykoliv.

-mnohaletou praxí lze intuici podstatně zesílit a komunikovat s ní neustále. Stane se tak naším Učitelem, Guruem. Podstatně tak zlepší naše schopnosti. Ještě později jsme v tripu stále, jen ve slabším.

 

Věčný tanec intuice

Má první zkušenost s psychedelickými látkami z prosince 1995

Podle astrologické i jasnovidecké předpovědi jsem se právě v ten den měl stát zasvěcencem a to se vyplnilo.  Byl  to rychlý a fascinující proud vizí, symbolů a úžasných extatických božských pocitů, který jako živý film vysvětloval moje otázky. Někdo by si mohl myslet, že vidím Boha, ale je to naše nadvědomí, vyšší já, čili intuice, která žije téměř odděleně od nás ve svém světě.

 Jako v pohádkové fontáně hravě vířila geniálními postřehy. Chtěl jsem si je zapsat, abych je nezapomněl, ale intuice se na to dívala s pohrdáním. Tvořivost takovou paměť nepotřebuje, věčně tančí, vytváří tvary, děje, prostor a čas jen pro radost ze Hry.

Na hloupé otázky mi neodpovídala, brala mě jako omezenějšího bratra, který žije ve světě zdánlivě tuhých forem a malé inteligence.

Když jsem se už zeptal na všechny otázky, intuice si je dávala sama a odpovídala si. Dokázala mi, že vidí i do budoucna.

Intuice mě naučila metodu komunikace s ní mimo trip, o které jsem nikdy neslyšel. Rozloučila se nepochopitelnou poučkou, že vše je jen počet pravděpodobnosti a že se rád vrátím do známé omezenosti.

Zakončila to úžasnou vizí, kterou bych popsal jako Věčný tanec intuice, ona prostě lehce a dokonale tančila věčností bez konce!

Zbyla jen závrať z Tvořivosti samé a touha podívat se příště znovu do tajemné komnaty vnitřní katedrály osobnosti, která je světem bohů, domovem geniality, virtuozity a harmonie. To se mi mnohosetkrát povedlo...

 

Z tohoto příspěvku existuje záznam v mp3. Je v něm poznatků ještě více. Je nahrán z hlediště, takže jeho kvalita není vysoká. Navíc na chvilku vypadl zesilovač.

 

Pak jsem měl ještě jeden příspěvek na téma uměleckost zážitku v meditaci, ale o něm není žádný záznam.

 

Doporučuji:

http://intago.sweb.cz/kniha.doc

http://yuung.sweb.cz/kniha.epub

http://intuice.mysteria.cz/

http://mystika.mysteria.cz/

http://intago.sweb.cz/channeling.htm

http://skolachannelingu.cz/

https://holos.cz/

 

 

Pozn.

Tato metoda však není pro každého. Je silným zásahem do psychiky. Zesiluje všechno, je hodně náročná a dlouhodobá. Je proto vhodná jen pro malé procento lidí s  duševní stabilitou a převahou dobra. Může způsobit problémy nazývané jako šamanská nemoc, psychospirituální krize a všechny postihuje temnou nocí duše, viz web. To je důvod, že naprostá většina brzo odpadne. I pouhý channeling toto spouští, i když slaběji.

 

Zpět