Psychologie a sociologie islamismu a terorismu

 

Ještě před třiceti lety se zdálo, že islám ztrácí půdu, že spíše roste nacionalismus. Proč tak náhle zesílil a nabral agresivní směr? Boj za Islámský stát je jasný pokus o nové rozdělení světa.

Proč se náhle radikalizovali i ti, kteří se v Evropě narodili a mnoho let si víry svých rodičů vůbec nevšímali? Jaké jsou souvislosti těchto problémů? To je otázka pro psychology, sociology a historiky. Bohužel zprávy jsou v naprosté většině velmi povrchní. Pouze detaily útoku a počet obětí. V těchto otázkách jsme bohužel stále v rigidním středověku.

Chce to vytvořit podrobný psychologicko-sociologický profil teroristů, i jejich rodin. Zjistíme, že vyvolávacím momentem nebyla náhlá náboženská horlivost, byli to dříve spíše ateisté. Čekali ale v Evropě daleko víc. Neprosadili se a tak si našli záminku pro nenávist ve víře.

 Za vším je tedy prostě a jednoduše frustrace z neúspěchů. Pokud se spojí z vrozenou agresivní bezohledností, výsledkem je terorismus. Islám je pouhou průhlednou legalizující záminkou. Kriminálníci se náhle cítí jako svatí bojovníci. Konečně mají úctu sami před sebou. Jdou na jistou smrt jako hrdinové! Kdyby je ale někdo před útokem vyzkoušel, co vědí o Alláhovi, zjistil by, že nevědí skoro nic!

Faktem je, že u mnoha etnik se to těžko stane. Romy, Vietnamce, atd. si těžko představit, že by se teroristy stali. Stačí ale, aby se Arabům dlouhodobě nedařilo jak by si přáli, a ani výhledově neviděli možnost zlepšení a je zle. Doma by byli za úspěšné, ale v Evropě je pro daleko těžší se prosadit. Hromadné zapalování aut v Paříži před lety bylo varováním. Zdejší životní styl jim prostě nesedí.

Nešli do Evropy jen za lepším životem, ale např. Libye se stává zemí bez vody s prázdnými městy v rozšířující se Sahaře. Takže mnozí neměli na výběr.

Není příliš účinné se jich vyptávat, jak chápou lidská práva. Říkat si mohou co chtějí, ale to může vzít brzy za své. A jejich potomci mohou být daleko radikálnější. Rozdíl mezi našimi kulturami je zkrátka příliš velký. Multikulturalismus své problémy.

Podobnostmi k obdobným kriminálním činům se kupodivu komentátoři nezabývají. Vše je jako vždy povrchní na půdu. Jen se zapalují svíčky obětem, vedou se silné řeči, jež nic neřeší, ale o racionální, strategický rozbor situace se nikdo nestará.

Přišlo by se na to, že podobnost je i s tzv.šílenými střelci v USA, kteří nemátkou postřílí co nejvíc lidí v okolí, než jsou sami zabiti. Je to tedy i forma sebevraždy. A stalo se to i u nás před mnoha lety, Olga Hepnarová. Viz film. I ta si svou akci odůvodnila, prý byla otloukánek... Není možné tyto úmysly včas vypátrat a zamezit jim. Potencionální teroristy také nelze předělat, ani jim umést cestičku k bohatství.

Mezi projevy náboženství, nacionalismu či jiné politické ideologie není totiž velký rozdíl. Vždy je tu nebezpečí zneužití jejich autority pro legalizaci, čili zástěrku, kamufláž zločinů.

Vždyť Evropa vlastně totéž staletí zažila, ba zažívá. Falešná náboženství fašismus a komunismus, Rudé brigády atd.. I husitství mělo podobný charakter. Husité se snažili svou revoluci rozšířit i po Evropě, viz Spanilé jízdy.

 Staly se z nich loupeživé výpravy. Naivní očekávání konce světa přerostlo v občanskou válku s tragickými následky, které pociťujeme dodnes. Staletí jsme pak byli podezříváni jako kacíři a každý náznak odporu byl hned likvidován. Žádná zásadní změna náboženství se nikdy nekonala. Jsou snad protestanté lepší než katolíci?

Všichni věřící si vysvětlují svaté knihy po svém, jak jim to vyhovuje. Pravé náboženství je však kontakt s živým Bohem. Proto nepotřebuje svaté knihy ani náboženské organizace. Je však velmi vzácné.

Snaha po seberealizaci je mocná, může obsahovat i správné myšlenky. Pokud se nedaří, pomáhá si dotyčný čímkoliv. Když se mu seberealizace nedaří v jedné oblasti, zkusí to v jiné.

Kdyby se Hitler prosadil jako malíř, oč velmi stál, nestal by se Führerem. Frustrace z nezdaru mívá tragické následky. Využil frustraci z prohrané války a chudoby. Totéž pomohlo komunistické ideologii. Obě ideologie byly také teroristické.

Dav se vždy dal snadno zhypnotizovat sugescemi, jež chtěl slyšet. Vždy volal po Vůdci. Iracionalita je mu vlastní. Víme, jak se Sudeťáci rychle zradikalizovali fašismem a vztahy v pohraničí se prudce zhoršily. Krajinská nacionalistická válka v bývalé Jugoslávii měla mnoho obětí, byla proto také zčásti teroristická.

 Klid a mír nelze očekávat. V této civilizaci nikdy nebyl, a proto ani nebude. Ale to vše má svou logiku. Patří to k nám. Tyto problémy nezmizí, naopak. Budou pomalu sílit, protože na ně Evropané budou hledět jako na potencionální teroristy. Narůstající terorismus může prudce zhoršit situaci, protože Evropané se budou cítit více ohroženi a přistoupí k řešením, které vztahy ještě zhorší. Jak ale vyplývá ze srovnání s dějinami, není islamismus příliš velký problém. Evropa má obrovský obranný potencionál a ještě mocnější spojence. Vyrovnala se už s většími problémy, viz světové války. Je to vlastně zoufalá válka proti Evropanům.

 

Hrozí také útoky v ČR?

Pokládám riziko za nepatrné. Analýzou napadených států lze zjistit, jak se teroristé rozhodují. Vznikají z určitéhopodhoubí”, tj.početná menšina z islámského světa, která nesplynula s místním obyvatelstvem a vytvořila si stát ve stétě. Často ani řádně neovládájí místní řeč. Stýkají se hlavně mezi sebou. Nemají rádi ostatní obyvatelstvo.

Útočí tak, aby byl co největší ohlas. Na mocnosti, velké vlivné země, na známá města. To pro naši republiku neplatí, proto útoky nebyly zde a asi nebudou, ani na Slovensku, Polsku či v Maďarsku. Určitou možností by snad byla frustrace odmítnutého žadatele o azyl.

Celkově se hrozba terorismu přehání, nemá tolik obětí, není vážným nebezpečím pro svět, je to vlastně obyčejná kriminální činnost.

Pozn.:

Co se týče mezirasové intolerance, vzpomínám na sousedova syna. V 90.letech to byl skinhed a byl vyšetřován za útoky na Romy. O deset let jsem ho viděl, jak spokojeně žil s Romkou v zahradním domku. Názory se zkrátka mění...

Další stránky:

     Strategické rozhodování

Historie 2.sv.v.

Normalizace 

Otázka „odboje“ Mašínových 

Vzpomínky na 2.sv.válku